Mezun Oldugu Okul    

1993    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Ankara

Eğitim Sertifikaları    

1993    Tıp Doktorluğu

1998    Postdoctoral Research Fellow

1999    İç Hastalıkları Uzmanı

2002    Gastroenteroloji Uzmanı

2005    Research Fellow in Gastroenterology

2005    İç Hastalıkları / Gastroenteroloji Doçenti

2010    İç Hastalıkları / Gastroenteroloji Profesörü

İş Deneyimi    

1994-1999    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.B.D.
1997-1998    Yale University, Department of Medicine and Hepatic Hemodynamic Lab, CT / USA
1999-2002    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, GAstroenteroloji B.D.
2003-2005    Mayo Clinic, Department of Gastroenterology, MN / USA
2005-Halen   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

2018 - Visiting Scientist - Mayo Clinic,  MN / USA

2008-2012   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yrd.

Mesleki Üyelikleri

Türk Gastroenteroloji Derneği
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
European Crohn's and Colitis Association
American Gastroenterology Association

Bilimsel Dergilerde Görevler

Turkish Journal of Gastroenterology - Baş Editör (Editor in Chief):  2019 - Devam ediyor

Frontiers in Medicine / Gastroenterology - Associate Editor: 2015 - Devam ediyor